גואל ואריק 345

Goel Pintoand Éric Vuillard | Photo: Ronen Akerman