מאיר שי ורוני 345

Roni Kuban, Meir Shalev and Shai Doron | Photos: Amit Berlovitz and Nadia Landau