לורן תמר וצרויה 345

Lauren Groff, Zeruya Shalev and Tamar Merin | Photos: Megan Brown, Naomi Tokatly and Sivan Sahor