שרליו שפרה וג'וליה 345

Sharlene Teo, Shifra Cornfeld and Julia Fermentto | Photos: Amaal Said, Avraham Cornfeld and Ziv Berkovich