345

מרב מיכאלי ומאשה אליוכינה | צילום: טאיסיה קרוגוביך