345

אסף גברון, יצחק הרצוג ורות גיליגן | צילום: פאנה פאנג, ריצ'רד לנגלי