• תכנייה
  • >
  • האם הטלוויזיה הרגה את הספרות?
345

נעה ידלין, דרור משעני ונייתן היל | צילום: איריס נשר, ינאי יחיאל, מיכאל ליונסטאר