345

פול ביטי ואתגר קרת | צילום: גרהם רוברטסון (עבור The Guardian), ינאי יחיאל