• תכנייה
  • >
  • אירוע הפתיחה: מרד הסופרים
345 2

מאשה אליוכינה, שפרה קורנפלד וגלעד כהנא | צילום: גו'רדן דונר , אברהם קורנפלד, רונן ללנה