• תכניה
  • >
  • "אנוכי במזרח: ספרד–ירושלים"
תערוכה 345

לידה שרת מסד, גאומטריה, 2014