bool(false)

תערוכות עבר

המטבחון 520X300

המטבחון: מירב הימן ושחר מרקוס

למעלה: מירב הימן, טרמפולינה, 2013, למטה: שחר מרקוס, הכל זהב, 2014
צפייה בתערוכה
IF2

ג'ניפר בר לב: IF

שיח גלריה עם האמנית והאוצרת: יום שישי24.3.17 בשעה 11:30
צפייה בתערוכה